XRP/USD – Analiza Kryptowalut – 30-08-2021

Najsilniejszą strukturę, która w sposób WYRAŹNY wskazuje miejsce do rozpoczęcia spadków jest niezmiennie XRP. Poziom 1.41 USD ( nieco inny w różnych giełdach) Jest bezsprzecznie najsilniejszy do ataku w dół, jeśli taki ma wystąpić. Wyjście już nad 1.55 USD osłabiło by cały scenariusz zapowiadający spadki. Ponad to reakcja rynku na wyznaczony przeze mnie poziom też jest ważna. Jeśli wszystko ma się udać, na wskazanym poziomie powinna pojawić się formacja spadków. Brak takiej formacji może stanowić pierwszą przesłankę do niepowodzenia. Ponadto na wykresie widać jeszcze jedną, słabszą strukturę. Pojawił się trójkąt zniżkujący ( wcześniej uznany przeze mnie jako trójkąt symetryczny ). O ile siła trójkątów nie jest wysoka, to nie należy jej lekceważyć. Będę zwracał szczególną uwagę na cenę która znajdzie się przy jednej z dwóch krawędzi. Dopuszczam próby handlu zgodnie z zasadami trójkąta zniżkującego, a także krawędzi trójkąta jako linii trendowych.