ETH/USD – Analiza Ethereum – 16-08-2021

Omawiane przeze mnie SILNE zlecenie sprzedaży ustawione na poziomie 3160 USD traci na swojej sile, jeśli chodzi o wpływ na zachowanie ceny. Nie oznacza jednak, ze DUŻA sprzedaż się tam nie odbyła. Przeciwnie, została zrealizowana i to nie przez ludzi z przysłowiowej „ulicy”, lecz przez kogoś, kto jest w stanie kreować rynek. Jestem przekonany, że miało to ścisły związek z zachowaniem ceny BTC , która zbliżała się do okolic „pięćdziesiątki fibo”. Cóż, myślę, że sprzedający nie martwią się za bardzo o sprzedane ETH. Po przebiciu muru jaki widoczny był w interwale D1, wykres w niższym interwale tj H4 konsekwentnie pokazuje coraz wyższe wierzchołki oraz dołki. Tym samym buduje się idealny kanał cenowy. ETH, historycznie pokazywał już podobne struktury. I znowu, jest to sytuacja w której walor chce czekać na zwrot akcji w wykresie BTC . Poruszając się w ramach geometrii istotne jest teraz, żeby zawrócenie nastąpiło z okolic niebieskich poziomów. Zaliczenie czarnej linii przy cenie ok 3600 USD dawało by szanse na ATH . Osobiście nadal uważam, że mamy do czynienia z odreagowaniem spadków z przed kilku miesięcy i bez względu na to czy zobaczymy ATH czy nie, ostatni fala korekty i tak się pojawi...