ETH/USD – Analiza Ethereum – 08-11-2021

ETH poruszą się zrównoważonym trendem wzrostowym. Dwie rzeczy, jakie warto dodać do opisanego trendu. 1. W przedstawionym wzroście nie ma technicznych sygnałów, które mogłyby mówić o jego zatrzymaniu (… jeszcze nie ma). 2. Zważywszy, że cena znajduje się w przestrzeni, w której nie ma powodów do zatrzymania, jest większa szansa na dynamiczne przyśpieszenie trendu niż na jego zawrócenie. W przedstawionej analizie opieram się jedynie na ruchach trendowych. Niestety falowość i geometria nie pokazują nic ciekawego