Analiza Złota – 03-01-2022

Wiele wskazuje na to, że złoto obrało sobie na target przestrzeń pomiędzy 2020 USD a 2030 USD. Opisane poziomy są nie tylko zasięgiem geometrycznym obecnych wzrostów. Przy podanych wartościach znajduje się także silny opór ze szczytu z sierpnia 2020 r. Jest to także swoista granica psychologiczna. Przypominam, że w opisanym miejscu powinien wystąpić jedynie ruch korekcyjny w dół, który miałby niewielkie szanse na zatrzymanie trendu. W drodze po opisany TP, lokalny opór pojawi się przy czerwonej linii, teoretycznie obowiązującego jeszcze trendu spadkowego widocznej korekty wyższego rzędu, czyli w okolicach 1850 USD. Póki co zajęte pozycje w dołku C2 były właściwym wyborem. Kolejne zakupy można będzie planować po ewentualnym pokonaniu/skutecznym przebiciu czerwonej linii trendu oraz wierzchołka oznaczonego jako B. Wskaźnik RSI sprzyja wzrostom ceny.